Lượt xem: 953

Propylen Glycol - DOW

Mã sản phẩm : 1479224694

Dung môi PG có dạng lỏng không màu, không mùi, hơi nhớt,có tính hút ẩm mạnh, hấp thu nước, có khả năng hòa tan nhiều chất vô cơ, hữu cơ.

Liên hệ
Số lượng:

  Dung môi Propylene Glycol có thể tồn tại trong không khí dưới dạng hơi.

  - Trọng lượng phân tử: 76.10

  - Hàm lượng >99.8% trọng lượng, 0.2% trọng lượng là nước

  - Nhiệt độ sôi 186-189oC (367-372oF)

  - Propylene Glycol đông tại -57oC

  - Độ nhớt 250C: 48.6 centipoise

  Dung môi Propylene Glycol được điều chế sau khi cho propylen oxit tác dụng với nước.