Lượt xem: 6123

Chất chống thối BP 527

Mã sản phẩm : 1484466857

Chất bảo quản trong BP 527 Chất bảo quản trong thùng là một chất bảo quản trong thùng hiệu quả cho các loại sơn trang trí hệ nước, các chất polymer phân tán, các loại keo - hồ dán và rất nhiều ứng dụng hệ nước - Là một hỗn hợp chứa Chloromethyl/methylisothiazolinon (Cit/Mit) và Formals hoà tan trong nước - Có phạm vi tiêu diệt vi sinh vật rộng - Có thể phân huỷ được khi được hoà tan đến một nồng độ ức chế nhỏ nhất.

Liên hệ
Số lượng tối thiểu:

  Đặc tính: 
  -   Thành phần        : Cit/Mit + N-/-O formals
  -    Màu sắc    : Dung dịch từ màu vàng rất nhạt đến không màu.
  -    Trọng lượng riêng, 200C    : 1.00 – 1.08
  -    pH (dd 10% k.l)    :  3.5 – 5.0
  -    Khả năng hoà tan    : Tan hoàn toàn trong nước và hầu hết các dung môi
  -    Độ không tương hợp: 
  - Nhiệt độ    :> 600C
  - pH    : > 9.5
  - Hoá học    : Tránh các hợp chất protein, các chất oxyhoá nồng độ cao.

  Ứng dụng: 
             Tuỳ theo mục đích khác nhau , hàm lượng chất bảo quản được sử dụng cũng khác nhau:
  -  Trong sơn hệ nước                                                 : 0.10 – 0.30%
  -  Trong hệ phân tán polymer                                     : 0.05 – 0.20%
  -  Trong keo dán                                                         : 0.10 – 0.30 %
  -  Trong các chất tẩy rửa dùng trong gia đình            : 0.10 – 0.15%

Sản phẩm liên quan