Views: 2368

Dichlorophen

Product code : 1642409213

Dichlorophen là một chất anticestodal, thuốc trừ nấm, sát khuẩn và tác nhân kháng khuẩn. Nó được sử dụng kết hợp với toluene để loại bỏ ký sinh trùng như ascarids, giun móc và sán dây từ chó và mèo.

liên hệ
Quantity:

    Dichlorophen

     

    Dichlorophen là một chất anticestodal, thuốc trừ nấm, sát khuẩn và tác nhân kháng khuẩn. Nó được sử dụng kết hợp với toluene để loại bỏ ký sinh trùng như ascarids, giun móc và sán dây từ chó và mèo.

    Công thức: C13H10Cl2O2

    Điểm nóng chảy: 177,5 °C

Related Products

Updating