Lượt xem: 3271

Tăng Trắng CBS-X

Mã sản phẩm : 1503325412

Tăng trắng CBS-X là chất bột màu vàng xanh

Liên hệ
Số lượng:

  Tính chất
  1.Chi tiết (dạng bột và bột): 0.04-0.2%
  2.là chất tẩy lỏng: 0.2-0.5%
  Quá trình sử dụng
  1.Chi tiết (dạng bột và bột): 0.04-0.2%
  2. Là chất tẩy lỏng: 0.2-0.5%
  Cách sử dụng: 
  Có thể được sử dụng như là làm sáng cho chất tẩy rửa, bông, lanh, lụa, polyamide fib er, len và giấy.Nó có thể được thêm vào bất kỳ quá trình của bất kỳ loại deterge nt.
  Đóng gói
  Đóng gói với sợi sợi 25kg.