Lượt xem: 6580

Titan Pangang R 298

Mã sản phẩm : 1503323222

R298 là Titan Dioxide dạng Rutile Có độ thấm dầu tốt, độ bóng cao, độ phủ cao với độ bền nhiệt, thời tiết và khả năng phân tán tốt R298 được phủ một lớp Zirconium và Al2O3 và một số chất hữu cơ được nghiên cứu đặc biệt khác. Khiến cho R298 có các tính chất vượt trội phù hợp với ứng dụng trong lĩnh vực Sơn và Mực In

Liên hệ
Số lượng:

  Ứng dung:
  Sơn kiến trúc
  Sơn xây dựng ngoài trời
  Sơn bột 
  Sơn Container
  Sơn tấm lợp
  Mực in
  Tính chất:
  Khả năng phân tán cao trong các dung môi và hệ  nước
  Độ bóng tuyệt vời
  Sức bền màu cao
  Màu xanh nhạt
  Đặc tính sản phẩm
  Hàm lượng TiO2% -------------------------------------------- ≥93.5
  Độ sáng% ----------------------------------------------- ≥ 95,0
  Dễ bay hơi ở 105 ° C ------------------------------------------- ≤0.5
  PH ------------------------------------------------- ----------- 6.0-9.0
  Sự hấp thụ dầu ------------------------------------------------ -19
  Phần dư trên sạt (45 um) ------------------------------ ≤0.02
  Độ nhuộm Màu số Reynolds ------------------- ≥1920
  Hàm lượng Rutile ------------------------------------------------ -98
  Sự phân tán ------------------------------------------------ ≥ 6,50
  ISO591-1: 2000 (E) ------------------------------------------ --R2
  ASTM D476-00 ---------------------------------------------- --- V
  Tất cả các thông tin được dựa trên dữ liệu thu được từ nhà sản xuất hoặc các nguồn kỹ thuật được công nhận. Thông tin được cho là chính xác. Chúng tôi không đại diện hay bảo đảm, thể hiện, hay ngụ ý, liên quan đến tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin.

  HADO CHEMICAL

Sản phẩm liên quan

PR 104 Đỏ Cam

Liên hệ

Violet 23

Liên hệ

Blue 15.3

Liên hệ

Green 7

Liên hệ

Titan CR 828

Liên hệ