Views: 276

YUKASHU AP 8020

Product code : 1642748720

Yukashu AP-8020 là nhũ tương nhựa tổng hợp dựa trên chất đồng trùng hợp este acrylic styren. Nó được phát triển như một chất kết dính cho sản phẩm chống thấm gốc xi măng và các ứng dụng liên quan khác.

liên hệ
Quantity:

Related Products

Updating