Views: 1894

D.E.R 331 DOW

Product code : 3313313

Liên hệ
Quantity:

  Xuất xứ : Dow chemical
  Quy cách : 240kg
  1.Tiêu chuẩn kỹ thuật của Epoxy D.E.R 331 :

  • Đương lượng Epoxide(g/eq)        182-192
  • Phần trăm epoxide (%)                 22.4-23.6
  • Màu ( Platium Cobalt)                 75max
  • Độ nhớt tại 250C                       11000-14000
  • Hàm lượng                                  700max
  • Tỉ trọng tại 250C                         1.16 (g/ml)
  • Thời gian sử dụng                      24 tháng
  2.Giới thiệu Epoxy D.E.R 331:
  • Nhựa epoxy dạng lỏng D.E.R 331 là sản phẩm phản ứng giữa epichlorohydrin và bisphenol A. Nhựa Epoxy D.E.R 331 là loại nhựa epoxy dạng lỏng có công dụng phổ biến nhất.
  • Có nhiều loại chất đóng rắn cho nhựa epoxy dạng lỏng ở nhiệt độ thường . Loại thường dùng nhất là polyamine aliphatic,polyamide,amidoamine, cycloaliphatic và các dạng biến tính của những loại đóng rắn này.
  • Quá trình đóng rắn có thể thực hiện ở nhiệt độ cao nhằm tăng các tính chất cần thiết như : chịu hóa học và nhiệt độ truyền. Nếu sử dụng chất đóng rắn xúc tác hoặc anhydride cần nhiệt độ đóng rắn cao và thời gian kéo dài
  3.Ứng dụng của Epoxy D.E.R 331 :
  • Sản xuất keo dán
  • Đúc khuôn và dập khuôn
  • Cầu đường và công trình dân dụng
  • Composite
  • Sơn xe hơi
  • Sơn lon và sơn cuộn
  • Sơn tàu biển và sơn bảo vệ
  • Sơn đóng rắn quang học UV
  • Đóng gói
  Tính chất :
  A.Nhựa epoxy  DER 331                                 100
 • Chất đóng rắn Epoxy D.E.H 24                   13
 • Trộn hỗn hợp có độ nhớt tại 250C )mPas       2250
 • Nhựa epoxy  DER 331                                    100
 • C.1,2-Dicyclohexane Diamine                            17
  Trộn hỗn hợp có độ nhớt tại 250C ) mPas             1020
 • Nhựa epoxy  DER 331                                    100
 • D.1,2-Dicyclohexane Diamine                             43
  Trộn hỗn hợp có độ nhớt tại 250C)mPas           16.000