Views: 1862

Chất bảo quản Troy Mergal K14N

Product code : 14141414

Liên hệ
Quantity:

   
  Chất bảo quản Troy Mergal K14N
   
   
  Troy Mergal K14N là một chất bảo quản trong thùng hiệu quả cho các loại sơn trang trí hệ nước, các chất polymer phân tán, các loại keo - hồ dán và rất nhiều ứng dụng hệ nước khác.
  Troy Mergal K14N  là một hỗn hợp chứa Chloromethyl/methylisothiazolinon (Cit/Mit) và Formals hoà tan trong nước.
  Troy Mergal K14N có phạm vi tiêu diệt vi sinh vật rộng.
  Troy Mergal K14N có thể phân huỷ được khi được hoà tan đến một nồng độ ức chế nhỏ
  nhất.
  Troy Mergal K14N  ít gây dị ứng da và ít độc hại cho môi trường.
   

  THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM.

  • Thành phần                        : Cit/Mit + N-/-O formals
  ü
  Chemical name CAS number Symbol Phrases R Dosage
  Dimethylolurea 140-95-4 Xn, R-22, 36/37/38, 43, < 2%
  5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin- 26172-55-4 C, Xn R 22-36/37/38- 43- 1.14%
  2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 2682-20-4 C, Xn R 22-36/37/38- 43- 0.36%
   
  • Màu sắc                                               : Dung dịch từ màu vàng rất nhạt đến không màu.
  • Trọng lượng riêng, 200C                 : 1.00 – 1.08
  • pH (dd 10% k.l)                                 : 3.5 – 5.0
  • Khả năng hoà tan                             : Tan hoàn toàn trong nước và hầu hết các dung môi
  • Độ không tương hợp.
  - Nhiệt độ                                : > 600C
  - pH                                            : > 9.5
  - Hoá học                   : Tránh các hợp chất protein, các chất oxyhoá nồng độ cao.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ứng dụng:
  Tùy theo mục đích khác nhau, hàm  lượng Troy Mergal K14N được sử dụng với tỷ lệ khác nhau
   
  • Trong sơn hệ nước                                                                 : 0.10 – 0.30%
  • Trong hệ phân tán polymer                                                 : 0.05 – 0.20%
  • Trong keo dán                                                                          : 0.10 – 0.30 %
   
  Vi khuẩn MIC Nấm MIC Mốc MIC
  Bacillus subtilis 0.012 Alternaria 0.025 Candida albicans 0.025
  D.desulfuricans 0.050 A.niger 0.025 Saccharomyces cerevisiae  
  E.aerogenes 0.015 A pullulans 0.012    
  E.coli 0.025 Fusarium spp 0.012    
  P.mirabilis 0/010 Trichoderma 0.050    
  P.aeruginosa 0.025        
  S.aureus 0.100        
  • Trong các chất tẩy rửa dùng trong gia đình                      : 0.10 – 0.15%
   
  Tuy nhiên để biết được chính xác hàm lượng cần sử dụng thì phải thông qua các thí nghiệm định tính và đinh lượng trước khi ứng dụng.
  Để đạt được hiệu quả tối đa, Troy Mergal K14N được đưa vào ngay khi bắt đầu quá trình sản xuất . Tránh không cho Troy Mergal K14N vào ngay trước quá trình axit hoá và tuyệt đối không  nên sử dụng Troy Mergal K14N với thành phần của hỗn hợp có chứa protein.

  HIỆU QUẢ DIỆT VI KHUẨN:

  Danh sách các loại vi khuẩn có thể bị diệt bởi Troy Mergal K14N : Phương pháp phân tích: ASTM

  ĐỘC TÍNH.

  Theo kết quả phân tích của các phòng thí nghiệm:
  • LD50 Dermal (rats)                    2.600 mg/kg
  • LD50 Oral (rats)                               360 mg/kg
  • Dermic Irritancy                             Positive
   

  ĐÓNG GÓI

   
  • Can/ thùng HDPE : 50 kg, 200kg, IBC tank 1000kg

   
   
   
   
   
   
   

   

  BẢO QUẢN

  Bảo quản sản phẩm trong bao gói của nhà cung cấp, ở điều kiện nhiệt độ phòng . Tránh sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, cũng như làm đông lạnh
  Thời gian sử dụng : trong vòng 24 tháng từ ngày sản xuất (điều kiện tiêu chuẩn)

  MÔI TRƯỜNG

  Troy Mergal K14N là một chất có thể phân huỷ được hoàn toàn khi được hoà tan đến dưới nồng độ ức chế nhỏ nhất ( MIC) và không ảnh khi thải ra ngoài môi trường.
  Các hoá chất sử dụng đã được liệt kê và phê chuẩn bởi TSCA (USA) và EINECS( EU)