Lượt xem: 1958

Phụ gia ức chế ăn mòn cho lon thiếc

Mã sản phẩm : 6666668

Chất ức chế ăn mòn được chế tạo đặc biệt để chống gỉ cho lon kim loại như long sắt, thiếc, thép và nhôm được sử dụng cho sơn hệ nước

Liên hệ
Số lượng:

  Chất ức chế ăn mòn được chế tạo đặc biệt để chống gỉ cho lon kim loại như long sắt, thiếc, thép và nhôm được sử dụng cho sơn hệ nước
  Chất ức chế ăn mòn dùng trong hệ nước, có chất ức chế ăn mòn là hỗn hợp của các Sodium Nitrite. 
  Ứng dụng chính cho hệ nhựa Acrylic, Styrence Acrylic, Alkyd...
  Bảo quản trong lon trong quá trình đóng gói và bảo quản sản phẩm
  Cách dùng: Dùng từ 0.2 % - 1% tổng hàm lượng rắn
  Đặc tính: 
  Density at 20 degree: 1.15
  pH at 20 degree: 8.5
  Bảo quản: Trong điều kiện lớn hơn 1 độ C